Connecten met SSH kan natuurlijk prima met een username en wachtwoord.
Maar als je lui bent dan is er ook een handige optie door gebruik te maken van keys.

Stap 1 : Genereer een key voor de verbinding

ssh-keygen -t rsa -f id_voor_serverA

Dit genereert een RSA key met de bestandsnaam id_voor_serverA en id_voor_serverA.pub (key pair)

Stap 2 : Opzetten ssh config bestand

Maak een entry voor serverA in het bestand ~/.ssh/config

Host serverA

Hostname ssh.servera.com

Port 22

IdentityFile ~/.ssh/id_voor_serverA

User <username>

Stap 3 : inloggen en public key toevoegen aan het bestand authorized_keys van serverA

cat ~/.ssh/id_voor_serverA.pub | ssh serverA “cat >> ~/.ssh/authorized_keys”

et voila. Nu kan ingelogd worden met een simpel: ssh serverA
(in plaats van: ssh -l <username> -p 22 ssh.servera.com)