AWK kan zoveel, en dat is meteen een van de nadelen.

Dus hier een aantal handige voorbeelden:

1. welke URL geeft een http 500?

cat access_log|awk ‘{ if ($9==”500″) print $0}’

2. hoeveel requests zijn er per minuut geweest, waarvan de http code 200 is en de time taken is groter dan 70 seconden

cat access_log|awk ‘{ if ($11>=70000000 && $9==”200″) print $4}’|cut -c2-18 | sort |uniq -c

NB. LogFormat “%h %l %u %t \”%r\” %>s %b %D” common